Jučer na prvi dan proljeća, 20. 3. 2020., zaspao je svoj bez-vremeni san.

Kako tužan i kako radostan dan.
Ja moram otići da bi me stvarno upoznali, da bi dobili Duha koji će vam direktno prenositi riječi Oca, stvoritelja i podržavatelja svega, rekao je Učitelj.
I naš učitelj otišao je u onostrano da bi nas još snažnije podržao u ovostranom. Da, dok smo još ovdje, učinimo sve – za sebe, za drugoga, za cijeli svijet – da nam bude bolje živjeti – s nama, s drugima, sa cijelim svijetom.

Neka mu je sretan put dalje, kao što mu je bio i bliže
Neka mu Bog podari konačno Svjetlo koje ga je pratilo dok je koračao Zemljom
i koje je nas pratilo i pratit će do kraja svijeta.
Amen, tako neka bude.