west-oestliche-weisheit.de/verstehen/willigis-jaeger/

Willigis Jäger (1925.–2020.) duhovni je učitelj suvremene transkonfesionalne duhovnosti 21.
stoljeća. Učitelj je kršćanske mistične tradicije – kontemplacije i zena u liniji Sanbo-Kyodan i chan budizma. Osnivač je duhovnoga centra „Benediktushof“ u Holzkirchenu pokraj
Würzburga i mnogobrojnih centara diljem Njemačke. Također je osnivač zen linije „Prazni
oblak“, kontemplacijske linije „Oblak neznanja“ i Würzburške škole kontemplacije (danas
Würzburškog foruma kontemplacije).

www.benediktushof-holzkirchen.de

Benediktushof je duhovni centar koji predstavlja duhovne prakse koje nastoje pružiti
modernom čovjeku odgovarajuće odgovore na životna pitanja, uzimajući u obzir suvremene
poglede na svijet u kojem živimo. Uključujući i suvremena znanstvena istraživanja i
dostignuća, uči putove koji vode nadosobnom iskustvu širokom lepezom tečajeva i seminara.
Sjedište je zen linije „Prazan oblak“ i kontemplacijske linije „Oblak neznanja“, koje je osnovao Willigis Jäger, kao i fondacije i društva „Zapadno-istočna mudrost“.

Društvo „Zapadno-istočna mudrost“, koje su 2007. godine osnovali Willigis Jäger i dr. Hans
Wielens, spaja mudrost Istočnih duhovnih putova i kršćanske kontemplativne tradicije i
djeluje kao forum transkonfesionalne duhovnosti, koja je u temelju svih svjetskih religija.
Istražuje, prakticira i podučava fundamentalne strukture duhovnih putova kršćanstva i
Istočnih religija, djelujući kao platforma za vodstvo ljudi prema nadosobnom iskustvu.

www.wfdk.de

Würzburški forum kontemplacije platforma je za susret, razmjenu i uvježbavanje u praksu
kršćanske kontemplativne tradicije s ciljem njezina oživljavanja i uklapanja u svakodnevni
život suvremenoga čovjeka odnosno društva.

www.spirituelle-wege.de

„Duhovni putovi“ su duhovni centar u Sonnehofu pokraj Aiterna (Schwarzwald, Njemačka),
osnivači kojega su Willigis Jäger i Joan Rieck, u kojem se drže tečajevi kontemplacije i zena te održavaju redovni susreti Würzburškog foruma kontemplacije.

www.contemplativeoutreach.org

„Contemplative Outreach“ je mreža osoba i grupa kontemplativne molitve posvećenih
življenju kontemplativne dimenzije evanđelja u svakodnevnom životu. Sa središtem u Butleru
(New Jesey, SAD), najveća je organizacija koja promovira kontemplativnu molitvu danas u
svijetu, s desetcima manjih centara diljem SAD-a, Kanade, Južne Amerike i Europe.
Pokrenuta je 1986. godine pod vodstvom Thomasa Keatinga, cistercitskog redovnika i autora
niza vrlo zapaženih knjiga s temom kontemplacije. Mreža danas broji više od 100 000 članova
diljem svijeta.

cac.org

Misija je Centra za akciju i kontemplaciju (Center for Action and Contemplation – CAC) upoznati duhovne tragaoce s transformirajućom mudrosti kršćanske kontemplativne tradicije i poticati njeno služenje ozdravljenju našeg svijeta. Smješten je u Albuquerqueu, u Novom Meksiku, gdje ga je 1986. godine osnovao franjevac Richard Rohr, autor brojnih knjiga i duhovni učitelj.

cynthiabourgeault.org

Cynthia Bourgeault, episkopalna svećenica i autorica niza knjiga, svoje bogato znanje i iskustvo u praksi kršćanske kontemplacije stavlja u službu podučavanja i širenja kontemplativne mudrosti diljem svijeta. Predavačica je na Živoj školi u sklopu Centra za akciju i kontemplaciju, gdje drevna učenja o kršćanskoj mudrosti i kontemplativnu praksu prenosi svojim studentima na suvremen način.