Uvodna predavanja i uvođenje u praksu kontemplativnog sjedenja

Kroz tri dana uvodnog tečaja polaznik se upoznaje s osnovama kontemplativne teorije i prakse.

Kome je kontemplacija namijenjena?

Svakome tko se ozbiljno pita: Tko sam ja? Koja je svrha mog života? Kako ostvariti istinski mir, ispunjenje i slobodu?

Kontemplacija nadilazi sve granice: prihvaća sve i prihvaća svakoga, neovisno o dobi, spolu, uvjerenjima, opredjeljenjima i pripadnostima – otvorenost joj je glavno načelo. Kao drvo ukorijenjeno sve do središta zemlje, i kontemplacija je ukorijenjena u mističnom životu Božanske sveprisutnosti iz kojeg crpi svoje nadahnuće s onu stranu vremena i prostora, u vječnom sada-i-ovdje. Kao snažno deblo, omogućuje neprekidno strujanje života da bismo kroz nju nepokolebljivo živjeli praksu ljubavne pozornosti i mira na putu čistoće srca i siromaštva duha (praznine uma), da bismo kroz njezinu razgranatu krošnju dosegnuli nebeska prostranstva savršene slobode neprestane promjene oblika postojanja u skladu s Božanskim vjetrom, suncem i dahom, te se ostvarili u plodovima poštovanja, mira, zahvalnosti i suosjećanja prema svim živim bićima, a naročito u subratstvu/susestrinstvu sa svim bogotražitelji(ca)ma u drugim duhovnim tradicijama svijeta.

U praktični dio kontemplacije uključeno je učenje o ispravnom sjedenju, disanju i opuštanju, te usmjeravanju pažnje na jednu fokusnu točku kao što je to položaj tijela, dah ili molitvena riječ. Opuštanje i otpuštanje (opuštanje u otpuštanju i otpuštanje u opuštanju) temelji su vježbe kojima je ispunjen svaki njezin pojedini trenutak kojim se odvraćamo od nezaustavljivog toka svijesti, ispunjenog nebrojenim sadržajima – osjećajima, mislima, slikama i opažajima – sve dok se dovoljno ne odvojimo od njega da bismo mogli ući u istinsko kontemplativno stanje, u iskustvo tišine i unutrašnjeg mira. U to stanje ulazimo dopuštajući stvarima da budu, takve kakve jesu; napuštamo i sve uvježbavanje fokusiranja pažnje i prepuštamo se jednostavnoj pozornosti sadašnjeg trenutka, sakramenta sadašnjeg trenutka (rekao bi francuski mistik i duhovni učitelj iz 18. st. Jean-Pierre de Caussade), motrenju tišine, ili bolje – tišine iza tišine. To stanje savršene jasnoće i budne prisutnosti temelj je napredne prakse koja može započeti nakon duljeg vremena ustrajnoga vježbanja.

U tri se dana (uobičajena su četiri bloka u trajanju od 1,5 do 2,5 h: petak poslije podne, subota prije i poslije podne te nedjelja prije podne), uz praktične vježbe, polaznik upoznaje i s teorijskim osnovama prakse kontemplacije koji uključuju objašnjenje njezinih osnovnih elemenata u kontekstu i kršćanske i transkonfesionalne duhovnosti (sophie perennis), ocrtavanje cjelovitog duhovnog putovanja koje uključuje i objašnjenje tjelesnih, psihičkih i duhovnih poteškoća i prepreka koje na putovanju možemo susresti, pregled povijesti kršćanske kontemplativne tradicije i važnosti njezine obnove u našoj suvremenosti, kao i povezivanje kontemplacije s našom svakodnevicom.