S pomoću unutrašnjih stavova prisutnosti, otvorenosti bez namjere te povjerenja puštamo da božanska iscjeljujuća energija djeluje kroz nas, donoseći nam blagotvornu opuštenost, utješenost i smanjenje boli, kao i osnaženje vlastitih snaga samo-iscjeljenja.

***

U svakodnevnom životu često se dodirujemo. Ako nas nešto zaboli, intuitivno stavljamo ruke na bolno mjesto na tijelu jer nas to tješi, umiruje.
Kontemplativno polaganje ruku razlikuje se od svakodnevnoga utoliko što je ugrađeno u tradiciju kršćanske duhovnosti. Povezano je s drevnom tradicijom ritualnoga liječenja/iscjeljivanja. Iscjeljujuća energija smatra(la) se blagoslivljajućom Božjom snagom. Ovdje se ne radi o snazi pojedine osobe, one koja polaže ruke. Zbog toga je vrlo važan unutrašnji stav, kvalitete kojega su prisutnost, otvorenost bez namjere i povjerenje. Povjerenje znači vjerovanje da je sve moguće, ali da se ništa ne može postići na silu.

Polaganje ruku može imati tjelesne, emocionalne i duhovne rezultate/posljedice, kao što su blagotvorna opuštenost, povećana utješenost i smanjenje boli. Ono također osnažuje vlastite snage samo-iscjeljenja. Polaganje ruku, ipak, ni u kojem smislu ne zamjenjuje medicinske dijagnoze, terapije ili savjetovanja.

Anemona Eglin, voditeljica tečajeva

Rođena je 1953. godine u Winterthuru, Švicarska, gdje i živi sa svojim suprugom Franzom Nikolausom Müllerom.

Nakon studija teologije na Sveučilištu u Zürichu (1984.–1990.) nastavila je daljnje obrazovanje u području integrativne socioterapije na Fritz Perls institutu (u sklopu Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Naturtherapie und Kreativitätsförderung) u Hückeswagenu, Njemačka (1991.–1998.). Istodobno je preuzela službu evangeličke pastorice na području grada Züricha s naglaskom na duhovnom i pastoralnom radu (1992.–1999.), te je sljedećih deset godina bila članica Crkvenoga vijeća Züriškoga kantona (1999.–2008.).

Početkom 1990-ih godina upoznala je Willigisa Jägera, koji joj je postao duhovni pratitelj na putu kontemplacije, a krajem 1990-ih započela je i sama organizirati kontemplativne tečajeve s duhovnim vodstvom. Učiteljica je kontemplacije u kontemplativnoj liniji „Oblak neznanja“ Willigisa Jägera.

Stručno i znanstveno usavršavanje, kao i prenošenje stečenoga znanja drugima, u nadolazećim je godinama ostvarila u nekoliko vidova: na Züriškom je sveučilištu pokrenula (jedinstveni!) program „Naprednih studija (u) duhovnosti“, u kojem se prvi put u jednom europskom sveučilištu u redovni kurikulum uključila i kontemplativna praksa(!) (1998.–2018.), a u sklopu fondacije znanstvenoga Instituta Neumüster u Zollikerbergu (Zürich), u području gerontologije, bila je nadležna za duhovno vodstvo (2003.–2008.), nakon čega je postala i direktorica Instituta (2008.–2016.).

Polaganjem ruku počela se baviti 2013. godine te je nakon završenoga dvogodišnjega studija postala ovlaštena učiteljica u školi Anne Höffler. Uz mnogobrojne tečajeve koje je u
posljednje četiri godine vodila, 2015. godine započela je, u suradnji sa Sveučilištem u Zürichu, i velik znanstveni projekt „Studie Comfort“ – djelovanje polaganja ruku na starije osobe koje trebaju tuđu pomoć i njegu.

http://anemone-eglin.ch/#/handauflegen/