Društvo Zapadno-istočna mudrost (West-Östliche Weisheit)

 • spaja mudrost istočnih duhovnih putova i kršćanske kontemplativne tradicije, djelujući kao forum transkonfesionalne duhovnosti
 • djeluje kao platforma za vodstvo ljudi prema nadosobnom Izvoru života iz kojega svi crpimo životnu snagu; vodi nas na duhovnom putu koji se otvara transkonfesionalnim korijenima koji su temelj svih svjetskih religija
 • istražuje, prakticira i podučava fundamentalne strukture duhovnih putova kršćanstva i istočnih religija
 • upućuje na uključivanje prakse u svakodnevni život, mjesto gdje potvrđujemo i provjeravamo svoja postignuća, i pomaže nam proširiti našu svjesnost u svim njenim aspektima – tjelesnim, umnim i duhovnim.

Benediktushof

 • predstavlja duhovne prakse koje nastoje pružiti modernom čovjeku odgovarajuće odgovore na životna pitanja, uzimajući u obzir suvremene poglede na svijet u kojem živimo, uključujući i suvremena znanstvena istraživanja i dostignuća
 • promiče integralnu duhovnost, nevezanu za ijednu religiju
 • uči putove koji vode nadosobnom iskustvu širokom lepezom tečajeva i seminara
 • vidi se kao izvor duhovnih poticaja za društvo u kojem djeluje
 • cilj mu je učiniti ljude svjesnima svoje duhovnosti kroz prakticiranje različitih duhovnih putova povezano i integrirano sa svakodnevnim životom
 • otvoren je svakome, a sve zainteresirane poziva na sudjelovanje u ponuđenim tečajevima ili na ostajanje u Centru kao kratkotrajan ili dugotrajan gost
 • sjedište je kontemplacijske linije Oblak neznanja i zen linije Prazan oblak koju je osnovao Willigis Jäger, te fondacije i društva Zapadno-istočna mudrost.