Kako započeti? Uvodni tečaj

Uvodna predavanja i uvođenje u praksu kontemplativnog sjedenja

Kroz tri dana uvodnog tečaja polaznik se upoznaje s osnovama kontemplativne teorije i prakse.

Za koga je kontemplacija?

Za svakoga tko si ozbiljno postavlja pitanja: Tko sam ja? Koja je svrha mog života? Kako ostvariti istinski mir, ispunjenje i slobodu?

Kontemplacija prevazilazi sve granice, stoga prihvaća sve i prihvaća svakoga. Neovisno o dobi, spolu, uvjerenjima, opredjeljenjima i pripadnostima, otvorenost joj je glavno načelo. Kao drvo ukorijenjeno sve do središta zemlje i kontemplacija je ukorijenjena u mističnom životu Božanske sveprisutnosti iz kojeg crpi svoje nadahnuće s onu stranu vremena i prostora, u vječnom sada-i-ovdje; kao snažno deblo omogućava neprekidno strujanje života da bi kroz nju nepokolebljivo živjeli praksu ljubavne pozornosti i mira na putu čistoće srca i siromaštva duha (ispražnjenosti uma); a kroz njezinu razgranatu krošnju dosegli nebeska prostranstva savršene slobode neprestane promjene oblika postojanja u skladu s Božanskim vjetrom, suncem i dahom, te se ostvarili u plodovima poštovanja, mira, zahvalnosti i suosjećanja prema svim živim bićima, a naročito u subratstvu/susestrinstvu sa svim bogotražitelji(ca)ma u drugim duhovnim tradicijama svijeta.

U praktični dio kontemplacije uključeno je učenje o ispravnom sjedenju, disanju, opuštanju, smirivanju pažnje koncentracijom na jednu fokusnu točku kao što je to položaj tijela, dah ili molitvena riječ. Opuštanje i otpuštanje (opuštanje u otpuštanju i otpuštanje u opuštanju) temelji su vježbe kojim je ispunjen svaki njezin pojedini trenutak kojim se odvraćamo od nezaustavljivog toka svijesti ispunjenog nebrojenim sadržajima – osjećajima, mislima, slikama – sve dok se dovoljno ne odvojimo od njega da bi mogli ući u istinsko kontemplativno stanje, u iskustvo tišine i unutrašnjeg mira. Za tu je fazu uputno napustiti sve vježbe fokusiranja pažnje i prepustiti se jednostavnoj pozornosti sadašnjeg trenutka, sakramenta sadašnjeg trenutka (rekao bi francuski mistik i duhovni učitelj iz 18. st. Jean-Pierre de Causadde), motrenju tišine, ili bolje – tišini iza tišine. To stanje savršene jasnoće i budne prisutnosti temelj je napredne prakse koja može započeti nakon mnogo godina ustrajnog vježbanja.

U ta se tri dana polaznik upoznaje i s teoretskim osnovama prakse kontemplacije koji uključuju objašnjenje njezinih osnovnih elemenata u kontekstu transkonfesionalne duhovnosti (sophie perennis), ocrtavanje cjelovitog duhovnog putovanja koje uključuje i objašnjenje tjelesnih, psihičkih i duhovnih poteškoća i prepreka koje na putovanju možemo susresti, kao i pregled povijesti kršćanske kontemplativne tradicije i važnosti njezine obnove u našoj suvremenosti.