Pred kraj kolovoza nastavljamo sa redovnim zajedničkim sjedenjima u Kući aikida.

Od 29. 09. do 03. 10. 2021. planiramo Kontemplativno povlačenje u Vratima.

Od 26. do 28. 11. 2021. pozivamo na seminar Kontemplativno polaganje ruku s Anemone Eglin.

 

Raspored je podložan promjenama, ovisno o epidemiološkoj situaciji.