Benediktushof i Društvo “Zapadno-
istočna mudrost”

Društvo “Zapadno-istočna mudrost” (West-Östliche Weisheit)

 •  spaja mudrost Istočnih duhovnih putova i kršćanske kontemplativne tradicije i djeluje kao forum transkonfesionalne duhovnosti
 • djeluje kao platforma za vodstvo ljudi prema nadosobnom Izvoru života iz kojeg svi crpimo životnu snagu; na duhovnom putu koji se otvara transkonfesionalnim korijenima koji su temelj svih svjetskih religija
 • istražuje, prakticira i podučava fundamentalne strukture duhovnih putova kršćanstva i Istočnih religija
 • upućuje na uključivanje prakse u svakodnevni život, mjesto gdje potvrđujemo i provjeravamo svoja postignuća, i pomaže nam proširiti našu svjesnost u svim njenim aspektima – tjelesnim, umnim i duhovnim.

Benediktushof

 • predstavlja duhovne prakse/u koje nastoje pružiti modernom čovjeku odgovarajuće odgovore na životna pitanja uzimajući u obzir suvremene poglede na svijet u kojem živimo uključujući i suvremena znanstvena istraživanja i dostignuća
 • promiče integralnu duhovnost nevezanu ni za jednu religiju
 • uči putove koji vode nadosobnom iskustvu širokom lepezom tečajeva i seminara
 • vidi se kao izvor duhovnih poticaja za društvo u kojem djeluje
 • ima cilj učiniti ljude svjesnima svoje duhovnosti  kroz prakticiranje različitih duhovnih putova povezanim i integriranim sa svakodnevnim životom
 • otvoren je svakome s pozivom svim zainteresiranim za sudjelovanjem u ponuđenim tečajevima ili za ostajanjem u Centru kao kratkotrajni ili dugotrajni gosti.
 • sjedište je zen linije „Prazan oblak“ i kontemplacijske linije „Oblak neznanja“ osnovane od Willigisa Jägera, kao i fondacije i društva „Zapadno-istočna mudrost“