Loading...

Kontemplacija – mistični duhovni put
koji vodi jedinstvu s Bogom

KONTEMPLACIJA je središnji pojam kršćanske mistične tradicije. To je mistični, duhovni put koji vodi jedinstvu s Prvotnom, božanskom stvarnošću, s Apsolutom, Bogom. Ona označava i vrstu molitve koja se smatra najvišim oblikom duhovne prakse, koja priprema čovjeka za iskustvo sjedinjenja s Bogom i koja je, na kraju, čisti Božji dar.

O nama

Aktivnosti

Učitelji

Ah, kad bijah, bijah Bog u Bogu, samo ako sebi umrem to opet biti mogu.

ANGELUS SILESIUS

Posljednje obavijesti

22.9.2022

Redovna sjedenja u novoj sezoni

2.9.2022|

Krećemo sa zajedničkim sjedenjima.

2525.6.2021

Raspored događanja do kraja 2021. godine

25.6.2021|

Planiramo povratak uobičajenim aktivnostima.

77.9.2020

Zajedničko sjedenje u novoj sezoni

7.9.2020|

Mala promjena u rasporedu zajedničkih susreta.

hrHrvatski